Telefoon

06 – 4444 3047
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl

Tjarda Hoekstra

LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor

Supervisie voor zorgprofessionals

Acteur, toeschouwer en regisseur worden van je eigen ontwikkeling

Je hebt gekozen voor de zorg. Dat brengt je veel en het vraagt ook veel van je. Je werkt in een veranderlijke multidisciplinaire setting en vervult daarin meerdere rollen. Je bent professioneel betrokken bij mensen (cliënten, patiënten) die op een bepaalde manier afhankelijk zijn van jouw kennis, kunde en compassie op momenten waarin zij te maken hebben met ingrijpende veranderingen in hun leven. Naast professional ben je ook gewoon een mens met gevoelens, verwachtingen, beperkingen en mogelijkheden.

Dat maakt je werk mooi, ontroerend, zingevend en soms ook confronterend en frustrerend.

Anders gezegd:

  1. Je bent een professional die functioneert in een ingewikkelde context die verschillende spanningsvelden in zich draagt.
  2. Je bent een unieke, authentieke persoon met een eigen leven en met eigen waarden, drijfveren en strevingen die meestal aansluiten bij je functie en werk en die soms ook botsen.

Bij supervisie neem je de tijd en ruimte om hier in alle rust en vanuit verschillende perspectieven naar te kijken.

In tegenstelling tot de praktijk waarin je snel moet schakelen en oplossingen moet bedenken, kom je bij supervisie in een vertraging waarin je op een afstandje terug kunt blikken naar wat er precies gebeurde en naar wat jouw rol was in het geheel.

Supervisie leert je om contrastrijk waar te nemen hoe jij je verhoudt tot de verschillende spanningsvelden en hoe je jouw denken, voelen en willen op elkaar af kunt stemmen. Je wordt je bewuster van 

Doordat je vervolgens in de praktijk oefent en hier weer op reflecteert, ontstaat er een zich herhalend cyclisch proces van ‘ervaringsleren’. Gedurende het supervisietraject word je hier steeds krachtiger en zelfstandiger in, zodat je als het ware acteur, toeschouwer en regisseur van je eigen ontwikkeling wordt.onderliggende patronen en motieven en krijgt zicht op de verschillende (on)mogelijkheden die je hebt om te handelen. Je ontdekt wat de best mogelijke manier van handelen zou zijn die past bij jou als persoon en als professional.

Interview met supervisant (jeugdarts)

Hoe en/of wat heb je geleerd in het supervisietraject met Tjarda als supervisor?
Als ik terugkijk had ik bij aanvang een enorme hoeveelheid aan leerdoelen. Wellicht een onrealistische hoeveelheid leerdoelen, maar ik kan zeggen dat ik zo ontzettend veel heb geleerd. Ik begrijp nu veel beter wat mijn spanningsvelden en uitdagingen zijn. Ik heb nu veel meer keuzevrijheid gekregen om daar met meer of minder afstand naar te kijken en vanuit verschillende perspectieven. Ik heb daarmee een hoop inzichten opgedaan. Ik beschik nu over een set handelingsalternatieven en kan nu veel beter het gedrag dat ik ga inzetten kiezen. Daarmee kan ik beter bij mezelf blijven en heb ik meer regie. 

Doe je nu dingen anders, of met een andere intentie dan voorheen?
Ik snap nu beter waar mijn eigen behoeften en die van anderen liggen en kan daar beter naar handelen met inzet van mijn hart, zonder mijn hoofd te verliezen.

Hoe is het je gelukt om die verandering(en) door te voeren?
Als ik snap hoe iets werkt en wat bij mij werkt, ben ik bereid om over te gaan tot doen en uitproberen.

Wat heeft de supervisie je gebracht?
Supervisie heeft mij duurzame inzichten gegeven die ik keer op keer opnieuw kan toepassen

Hoe heb jij de rol van Tjarda ervaren?
De rol van Tjarda heb ik als zeer prettig ervaren. Ze weet goed de angel eruit te halen, de pijnpunten aan te wijzen, te confronteren en te motiveren. Dit alles met een mooie mix van  betrokkenheid en distantie.

Wie kunnen er volgens jou baat hebben bij supervisie?
Iedereen die graag wil leren nóg effectiever gedrag in te zetten.

BEHOEFTE AAN

BEHOEFTE AAN

GROEIEN IN PROFESSIONELE IDENTITEIT? >>

LVSC-N
STIR-PNG
logo-footer.png

Tjarda Hoekstra
LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2021 Hart voor zorgprofessionals.

Search