Telefoon

06 – 4444 3047
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl

Tjarda Hoekstra

LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor

Informatie voor opdrachtgevers

Met de huidige personeelstekorten op de arbeidsmarkt is het van belang om te investeren in de veerkracht en duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.
Hart voor zorgprofessionals draagt daar aan bij door middel van coaching en supervisie.

Coaching

 

 • Geen wachttijden
 • Kostenbeheersing
 • Door progressiegerichte stijl snel resultaat
 • Begeleiding door ervarings- en inhoudsdeskundige op het gebied van burn-out en bevlogenheid
 • Beperking verzuim en de daarbij komende onrust op het gebied van vervanging

Coaching is gericht op het oplossen van specifieke problemen (zoals; ambivalentie in het werk, disbalans werk/privé) of het vervullen van specifieke wensen (zoals; anders omgaan met perfectionisme of het vergroten van weerbaarheid). Het is een doelgerichte werkwijze waarin het traject stopt nadat de doelen zijn behaald.

Hart voor zorgprofessionals biedt activerende en versterkende coaching. In de gesprekken is er naast een luisterend oor ruime aandacht voor benutbare bronnen en veerkracht van de gecoachte zorgprofessionals. Hierdoor krijgen ze relatief snel zicht en vat op wat ze zelf kunnen doen om hun doelen te behalen. Daardoor is deze vorm van coaching ook in te zetten bij een relatief laag energieniveau en lage belastbaarheid van zorgprofessionals.

De trajecten duren gemiddeld zo’n 2-3 maanden en 4-7 gesprekken. Zes maanden na het laatste gesprek volgt een follow-up gesprek.

Naast individuele coachtrajecten zijn maatwerk teambegeleidingen mogelijk.

 

Investering

 

Coaching (individueel):                   125,-- euro exclusief BTW per consult

Teamcoaching:                                  Offerte op aanvraag

 

Supervisie

 

 • Vergroot de tevredenheid met het werk
 • Leidt tot een groter zelfinzicht
 • Vermindert stress
 • Leidt tot een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional
 • Leidt tot een toename van betrokkenheid met de organisatie
 • Voorkomt uitstroom bij nieuwe, jonge medewerkers

Hart voor zorgprofessionals ziet supervisie als een ontdekkingstocht waarin zorgprofessionals onderzoeken hoe hun professionele rol, hun authentieke persoonlijkheid en diverse spanningsvelden in het werk zich tot elkaar verhouden. Patronen worden herkend en zo nodig bijgestuurd. Ook is er aandacht voor het leerproces zelf. Hierdoor leren de zorgprofessionals om steeds zelfstandiger in uiteenlopende situaties oplossingen te vinden die recht doen aan de verschillende rollen die ze vervullen.

Supervisie valt onder de noemer professionele ontwikkeling en werkt in op de gebieden communicatie, samenwerking, reflectieve professionaliteit en persoonlijk leiderschap.

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Supervisie omvat een vaste reeks van 10-15 leergesprekken en duurt ongeveer een half jaar. Zowel individuele- als groepssupervisie behoren tot de mogelijkheden. Daarbij gaat het om maximaal drie supervisanten die niet afhankelijk van elkaar zijn (bij voorkeur verschillende teams en bij voorkeur zelfde discipline). 

Investering

In tijd:  schrijven reflectieverslag en werkinbreng, plus de duur van de bijeenkomsten.
Duur bijeenkomsten
(individueel 1 uur, twee deelnemers 1,5 uur, drie deelnemers 2 uur).

In geld: 125,-- euro exclusief BTW per bijeenkomst per persoon. 

OP ZOEK NAAR

OP ZOEK NAAR

MAATWERK, KORTE LIJNEN EN EEN WACHTTIJD < 2 WEKEN? >>

LVSC-N
STIR-PNG
logo-footer.png

Tjarda Hoekstra
LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2021 Hart voor zorgprofessionals.

Search