Telefoon

06 – 4444 3047
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl

Tjarda Hoekstra

LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor

Supervisie voor zorgprofessionals

Acteur, toeschouwer en regisseur worden van je eigen ontwikkeling

Je hebt gekozen voor de zorg. Dat brengt je veel en het vraagt ook veel van je. Je werkt in een veranderlijke multidisciplinaire setting en vervult daarin meerdere rollen. Je bent professioneel betrokken bij mensen (cliënten, patiënten) die op een bepaalde manier afhankelijk zijn van jouw kennis, kunde en compassie op momenten waarin zij te maken hebben met ingrijpende veranderingen in hun leven. Naast professional ben je ook gewoon een mens met gevoelens, verwachtingen, beperkingen en mogelijkheden.

Dat maakt je werk mooi, ontroerend, zingevend en soms ook confronterend en frustrerend.

Anders gezegd:

  1. Je bent een professional die functioneert in een ingewikkelde context die verschillende spanningsvelden in zich draagt.
  2. Je bent een unieke, authentieke persoon met een eigen leven en met eigen waarden, drijfveren en strevingen die meestal aansluiten bij je functie en werk en die soms ook botsen.

Bij supervisie neem je de tijd en ruimte om hier in alle rust en vanuit verschillende perspectieven naar te kijken.

In tegenstelling tot de praktijk waarin je snel moet schakelen en oplossingen moet bedenken, kom je bij supervisie in een vertraging waarin je op een afstandje terug kunt blikken naar wat er precies gebeurde en naar wat jouw rol was in het geheel.

Supervisie leert je om contrastrijk waar te nemen hoe jij je verhoudt tot de verschillende spanningsvelden en hoe je jouw denken, voelen en willen op elkaar af kunt stemmen. Je wordt je bewuster van onderliggende patronen en motieven en krijgt zicht op de verschillende (on)mogelijkheden die je hebt om te handelen. Je ontdekt wat de best mogelijke manier van handelen zou zijn die past bij jou als persoon en als professional.

Doordat je vervolgens in de praktijk oefent en hier weer op reflecteert, ontstaat er een zich herhalend cyclisch proces van ‘ervaringsleren’. Gedurende het supervisietraject word je hier steeds krachtiger en zelfstandiger in, zodat je als het ware acteur, toeschouwer en regisseur van je eigen ontwikkeling wordt.

 Vraaggesprek met een supervisant (verpleegkundige)

Wat heb je geleerd in het supervisietraject met Tjarda als supervisor?

Ik heb geleerd dat ik alles wat ik voel op meerdere manieren kan interpreteren. Ik kan met meerdere brillen naar situaties kijken en heb geleerd dat ik invloed heb op welke bril ik opzet. Doordat ik kan kiezen voor een ander focus, kan ik er ook anders mee omgaan.

Doe je nu dingen anders dan voorheen?

Ik kijk nu vanuit meerdere invalshoeken. Doordat ik nu ervoor kan kiezen om dingen anders te zien en weet dat anderen het ook anders kunnen zien, ontstaat er ruimte voor ontwikkelingen. Ik kan meer afstand nemen en bijt me minder vast in dingen.

De situatie is niet anders geworden, maar ik sta er anders in. Dit geeft ruimte, vrijheid en mogelijkheden. Het geeft me het gevoel dat ik deels meer invloed heb op mijn gedachten. Ik herken patronen, zie meer wat zin heeft en wat niet en ben minder hard gaan trekken.

Hoe ben je daar gekomen?
Doordat ik wat meer afstand, rust en tijd leerde nemen om na te denken, kwam ik meer in de luisterstand. Hierdoor was ik minder geneigd dingen direct op te lossen en werd ik opener naar anderen.

Wat leverde je dat op?

Dialogen verliepen soepeler en kostten minder energie. Relaties verbeterden en er was meer ruimte voor eerlijkheid en erkenning. Ook ontstond er meer contact en betrokkenheid. Iedereen voelde zich meer gehoord en gezien. Gevolg was dat er energie overbleef.

Hoe heb je de rol van Tjarda ervaren?

Tjarda werkt heel erg vanuit vertrouwen, ze is voorzichtig en respectvol. Ze stelt veel vragen, koppelt wat we bespreken aan theorie, relativeert zo nodig en geeft tegenwicht op de goede momenten.

Wie kunnen volgens jou baat hebben bij supervisie?

Dat hangt af van de bereidheid die je hebt om jezelf te openen en te ontwikkelen. Het is geen advisering en het gaat om diepgaande geleidelijke processen. Wijsheid die je ergens hebt, waar je je niet bewust van bent, komt naar boven. Je leert gedrag en patronen herkennen en je leert hoe je ervoor kan kiezen om andere patronen in te zetten. Het helpt als je dan enige noodzaak ervaart.

Overweeg jij supervisie? 
Vraag dan je teamcoach, leidinggevende, of manager naar de mogelijkheden, 

BEHOEFTE AAN

BEHOEFTE AAN

VERDIEPEN EN ONTWIKKELEN? >>

LVSC-N
STIR-PNG
logo-footer.png

Tjarda Hoekstra
LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor
tjarda@hartvoorzorgprofessionals.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2021 Hart voor zorgprofessionals.

Search